Gjøvik kommune holder i disse dager på med noe som jeg trodde skulle være en opprydding på stranda, langs Mjøspromenaden / Rambekkvika / Vikenstranda. Det trengtes en opprydding, å få fjernet store steiner nede ved vannet, den råtne badebrygga og eventuelle trær med råte som kunne blåse over ende, men jeg trodde vel ikke at de skulle barbere hele området.

Alt av gress, planter og blomster er fjernet, gravemaskinen har skrapt hele jordet fra Vikenstranda ned mot båthavna, jevnet med jorden hvert eneste tre og hele området med markblomster. Der sto det prestekrager, rødkløver, soleier, ryllik og geitrams blant mye annet, til langt utover høsten. Jeg trodde at vi skulle bevare blomsterenger og grøftekanter med markblomster for bier og insekter? Vi blir jo oppfordret til å plante det!

Blomstene i grøftekantene som er klippet ned, hindret ikke sikten verken for biler eller noe annet. Både vår, sommer og høst har det alltid vært hyggelig å plukke med seg en liten bukett hjem når man går tur, men plutselig var alt meiet ned, fra kanten av veibanen og to meter inn, både ved vegen ned mot båthavna og langs med Mjøspromenaden, hvor det ikke går en eneste bil – bare turgåere. Sikkert mange andre steder i byen det også skjer unødvendig kantklipping.

Hvorfor gjør kommunen dette? Det samme har nå skjedd ved stranda. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke noen kvadratmeter natur kan få stå uberørt, det må ikke nødvendigvis anlegges et eller annet på hvert ledige sted. Det tynnes ut med trær hvert år, bare noen enslige trær her og der står igjen, noe av særpreget og opplevelsen av natursti langs Mjøsa blir borte, det er jo bare denne tynne stripa med natur vi har langs vannet. Håper kommunen ikke har tenkt å asfaltere helt ned til vannkanten?

Om det dukker opp igjen noe grønt, blir det muligens bare gress /ugress og ikke blomster, etter den skrapejobben som er gjort, dessuten er det slengt på litt grus her og der, hvor det før var grønt, vet ikke hva det skal forestille.

Hadde også vært fint å vurdere om det er nødvendig å ha så mange skilt merket «Tursti» eller «Tour of Mjøsa» for hver 100 meter langs promenaden. Det er ingen annen sti enn denne ene, Mjøspromenaden - ikke så lett å gå seg bort. Selv det flotte store treet ved badestranda i Rambekkvika har fått et metallskilt smelt opp midt på stammen – det gjør «vondt i hjertet» å se, burde være helt unødvendig å gjøre det.

Bra kommunen rydder, det trengs egentlig etter hver vårflom. Penger til kantklipping kan spares til noe annet, der det ikke er absolutt nødvendig. Men vær så snill; ikke utrydd alt av viltvoksende natur langs stranda - la noen ufriserte grøntområder og markblomster stå igjen, det er jo nettopp det som gjør det hyggelig å gå der.