Konferansen Agenda Innlandet har store ambisjoner, og løfter blikket over fylkesgrensa, ut i verden. For er det noe vi har lært de siste årene, er det at Norge og Innlandet er en del av et større verdensbilde. Et bilde som kan endres dramatisk på kort tid. En løs kanon i presidentsetet hos en stormakt, kan som vi har sett utløse både handelskrig og tradisjonell krig, som på ulikt vis rammer både lokalt arbeidsliv, prisvekst, beredskap og politikk. Altså hele hverdagen og samfunnet vårt.

Men dette er bare noen av hele 25 innlegg deltakerne på tirsdagens Agenda Innlandet skal presenteres for gjennom seks timer – inklusiv gode pauser til mingling. Det er med andre ord bare å feste sikkerhetsbeltet i Maihaugsalen, og motta informasjon og inspirasjon på løpende bånd.

På programmet står en rekke interessante navn, som nok alene kunne holdt publikums oppmerksomhet lenger enn sin tilmålte tid. Blant disse er statsministeren, som kun deltar digitalt denne gang. Han vil ventelig snakke om regjeringens vekstplan for Innlandet, som vel fortsatt trenger noe utdyping. Dertil kommer NHO-sjefen, fylkesordføreren, en sjeføkonom, statssekretær, OL-vinnere, historiker, gründere, kjendiser og en rekke navn som alle har gode råd å gi, basert på egen erfaring eller faktum.

Det er Agenda Innlandets ambisjon å bidra til å løfte Innlandet, gi større nasjonal synlighet og større gjennomslagskraft. Derfor er det selvsagt viktig og riktig å ha blikket festet på framtida, mulighetene og suksesshistoriene. Så hadde det også vært interessant med en post i programmet som gikk konkret på noe av fylkets utfordringsbilde, slik for eksempel NAV ser det. Men dette bildet tør være god kjent for næringsliv og samfunnstopper som gjerne finner veien til de store konferansesalene.

Tidspunktet for å løfte blikket mot framtida, er godt for et fylke som nærmest har fått en restart etter at oppdelingsspørsmålet nå er avklart. Det er tida for at alle gode krefter slår seg til ro med de nye grensene og ser framover sammen. Slik kan Agenda Innlandet bli en markering og feiring av mulighetene som finnes.