Utlyste åtte prestestillinger i sommer. Fikk bare tilsatt en av dem

– Det er relativt kritisk med søkermassen til prestestillinger for tiden, sier stiftsdirektør Freddy Knutsen ved Hamar bispedømmekontor.