#8

«Tatt på rumpa og befølt av kvinnelig generalsekretær i medlemsorganisasjonen jeg selv var en del av»

Mann (40-49)
Yrke: Kultur/underholdning
Opplevd alvorlighetsgrad (1-6): 4
Når skjedde hendelsen?: 5-10 år siden
Ble du krenket av en person i lederrolle overfor deg?: Ja
Varslet du om hendelsen?: Nei
Ble ditt varsel tatt på alvor?: Ikke aktuelt
Støtter du #metoo?: Ja
Betenkeligheter med #metoo: Mulig det blir overdrevent/overtolket, og at grensene for hva vi kaller seksuelle krenkelser nedjusteres for mye

 

#9

«Mest alvorlige var det jeg opplevde som forsøk på voldtekt fra kollega etter arbeidstid. Hadde et arbeid hvor vi i perioder bodde i hybler tilknyttet arbeidsplassen. Opplevde at kollega kommer etter meg ut etter arbeidstid, holdt meg og forsøkte å rive av meg klærne. Det skjedde ikke mer da en annen kollega oppdaget hva som skjedde, kommer etter og blandet seg inn. Meldte aldri dette til ledelse.

Det var ellers ikke uvanlig i denne bransjen å bli «tafset» på når du var på jobb. Du vente deg på en måte til det og lærte deg å unngå å havne slike situasjonen- ble bevisst på hvor du gikk, holde nok fysisk avstand til kunder du opplevde som beruset. Du blir etter hvert god til å «lese» folk og unngå.

Det jeg selv opplevde som mest belastende var stadige tilnærmelser av en betydelig eldre kollega når vi var alene i en jobbsituasjon eller var alene i spisepause. Dette ble etter hvert så ubehagelig at jeg sa fra til ledelse, som ikke tok dette på alvor. Vedkommende hadde tilsvarende oppførsel mot andre kollegaer i etterkant av det jeg opplevde. Vil bare legge til at dette ligger tilbake i tid og jeg håper at situasjonen blir bedre innen denne bransjen jeg jobbet i»

Kvinne (50-59)
Yrke: Service/overnatting
Opplevd alvorlighetsgrad (1-6): 5
Når skjedde hendelsen?: mer enn 10 år siden
Ble du krenket av en person i lederrolle overfor deg?: Nei
Varslet du om hendelsen?: Ja
Ble ditt varsel tatt på alvor?: Nei
Støtter du #metoo?: Ja
Betenkeligheter med #metoo: Viktig at det ikke går for langt - at «klønete tilnærmelser» blir «metoo»

 

#10

«Kollegaer, sjef og i fagforening. Ord, klåing, grepet fatt i og tatt på, sure miner ved nei, utskjelling ved å nekte, de var i sin rett og jeg var vanskelig og prippen, som jente hadde jeg ikke lov å nekte, jeg var ikke pen nok til å si nei. Jeg kunne fyllt en bok.»

Kvinne (60+)
Yrke: Ikke yrkesaktiv
Opplevd alvorlighetsgrad (1-6): 3
Når skjedde hendelsen?: mer enn 10 år siden
Ble du krenket av en person i lederrolle overfor deg?: Ja
Varslet du om hendelsen?: Ja
Ble ditt varsel tatt på alvor?: Nei
Støtter du #metoo?: Ja
 

#11

«Jobbet flere steder i serveringsyrket. Mannlige kunder som tar seg til rette, med ord og handlinger. Klaps på rompa, unødvendig klemming og seksuelle handlinger og ord.»

Kvinne (40-49)
Yrke: Offentlig sektor
Opplevd alvorlighetsgrad (1-6): 5
Når skjedde hendelsen?: 1-5 år siden
Ble du krenket av en person i lederrolle overfor deg?: Nei
Varslet du om hendelsen?: Ja
Ble ditt varsel tatt på alvor?: Ja
Støtter du #metoo?: Ja
Betenkeligheter med #metoo: Viktige saker kan fort bli borte

 

#12

«Seksuelle utsagn på trening. Intern humor, men ikke greit.»

Kvinne (30-39)
Yrke: Skole/utdanning
Opplevd alvorlighetsgrad (1-6): 2
Når skjedde hendelsen?: 5-10 år siden
Ble du krenket av en person i lederrolle overfor deg?: Ja
Varslet du om hendelsen?: Ikke aktuelt
Ble ditt varsel tatt på alvor?: Ikke aktuelt
Støtter du #metoo?: Ja