Utfordringer i den nye fylkeskommunen

Av
DEL

MeningerHedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune blir Innlandet fylkeskommune fra 1/1-20. Senterpartiets fire første på fylkestingslista har vært i samtlige 46 kommuner i valgkampen. Vi besøkte mer enn 100 bedrifter, skoler, institusjoner, gardsbruk og annet. Det er et mangfold av aktiviteter i dette nye fylket. Det preges av kreativitet, kvalitet, nyutvikling, høy sysselsetting, og en sterk gjennomføringsevne. Omstillingsvilligheten er stor. Hovedinntrykket er at det er betydelig optimisme med tanke på framtida. Det var gjennomgående stolthet som ble formidlet.

Noen områder er allikevel påpekt med forventninger om forbedringer. Det gjelder særlig disse tre: fylkesveger, bredbånd og videregående skoler.

Senterpartiets fylkesprogram har gode løsninger også på dette.

Det er et massivt etterslep av vedlikehold på fylkesvegene i hele Innlandet. Det er umiddelbart sterkt behov for store reparasjoner. For eksempel må det skiftes ut bruer for å sikre en effektiv transport av næringslivets produkter. Omlasting betyr forsinkelser og medfører økte kostnader. Senterpartiet har programfestet en økning på vegbudsjettet fra 1,2 milliarder til 1,8 milliarder i løpet av kommende fireårsperiode.

Fylkeskommunene har allerede bidratt til betydelig beløp til utbygging av bredbånd. Sammen med kommunene og andre, vil det bli ytterligere satsning på dette tiltaket. Det er ikke mulig å drive en bedrift uten skikkelig bredbåndskapasitet. Knapt nok for en privatperson heller, da mye offentlige dokumenter kun blir formidlet elektronisk. Dette burde egentlig være et statlig ansvar, men Senterpartiet er villig til å bruke midler for å sikre økt dekning av bredbånd.

Videregående skoler er nødvendig for å sikre kvalifiserte arbeidstakere. Vi ønsker slike skoler godt spredt i fylket – nært folk og næringslivet. Derfor har vi i vårt program vedtatt at ingen skoler skal legges ned i denne valgperioden. Ikke minst må det arbeides med å sikre lærlingeplasser til alle.

Det er helt klart at det blir en stor jobb å «sy» fylkeskommunene sammen fra nyttår. Senterpartiet er klar til å ta oppdraget med å finne gode og bærekraftige politiske løsninger.

Husk også å stemme Senterpartiet i fylkestingsvalget 8. og 9. september!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags