I Oppland Arbeiderblad 26 april advarer Øivind Hansebråten oss om at alle vi som vil at de norske industrigigantene Equinor og Hydro sammen med Panasonic skal bygge en diger batterifabrikk i Søndre Land eller Gjøvikområdet, kan gå på en EU-smell fordi vi ikke er medlem i unionen. Dette er utpressing. Hvis EU slipper unna med dette grepet vil batterier produsert i Norge bli 10 prosent dyrere enn de som blir produsert i EU, og det er ikke nødvendig. Når vi ikke ville være med i EU, fant man opp EØS-avtalen, ikke sant? Når EU møter vanskeligheter deler de opp sakene, Det ble 4 jernbanepakker f.eks. så kommer Schengenavtalen, deltakelse i EUs militære oppbygging, og et tjuetalls andre avtaler med EU sladrer om at det er EU som vinner alle kampene. Våre nåværende myndigheter har ikke noe imot det, tvert imot, men landet taper på det.

Øivind Hansebråtens advarsel er betimelig og nødvendig. Men overskriften er likevel at man må «håpe og tro at noen andre rydder opp». Kan ikke Raufoss Industripark bruke sin faglige tyngde til å forlange att norske myndigheter skal stille opp for oss i Innlandet? Ikke bare for EU. Selv vil jeg jobbe for at Søndre Land skal få batterifabrikken, men dette har uansett store ringvirkninger som langt overgår en lusen EU toll.