Gå til sidens hovedinnhold

Utbygging og planer for E6 Moelv – Roterud og RV4 Mjøsbrua – Oslo

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utbygging og planer for E6 Moelv – Roterud og RV4 Mjøsbrua – Oslo, to store utbygginger i litt forskjellige faser og med fokus fra både Statens vegvesen (SVV) og Nye Veier AS (NV). Det er også uten tvil mange innen næringslivet, politikken og media som engasjerer seg i alt rundt disse utbyggingene.
Nye Veier AS har stor tro på en helhetlig planlegging og utbygging og bygging av lengre veistrekninger om gangen. De vil også ha tidligere involvering av entreprenøren som skal bygge veien for å få de beste løsningene, og ønsker å utfordre det etablerte ved å ta i bruk nye løsninger, materialvalg og prosjektmetoder.
For oss som blir direkte berørt av E6 Moelv – Roterud med den nye Mjøsbrua, går det mot spennende avklaringer for framtiden. De fleste avklaringer som skal komme, må vi regne med at kommer som overraskelser og ikke som en del av en involveringsprosess. Det forundrer meg heller ikke om det samme vil være tilfelle for dem som skal ivareta kommunens interesser gjennom arbeidet med den arealplan som nå skal utarbeides. Det meste vil nok være klart og kostbart og endre på, før de får tilgang til informasjon og involveres i planarbeidet.
Nye Veier AS har den siste tiden klart å skaffe seg mye positiv omtale i media gjennom det som etter hvert blir ferdigstilt gjennom Hamar og Ringsaker. Ingen tvil om at det er gjort mye bra vegarbeid og at det blir raskere og sikrere transport, men det er minst like mye behov for at de får framhevet sin egen fortreffelighet. De tar også med seg de politikerne som blir viktige for dem framover, og disse stiller villig opp som staffasje på bildene. Nye Veier AS trenger dette i arbeidet for å sikre seg utbyggingen av RV4 Mjøsbrua – Oslo, og få minst mulig støy rundt arbeidet med E6. Dette gjør de samtidig som de overfor oss er klare på at RV4 ikke ligger i deres portefølje pr. nå, og at de derfor ikke har ansvar for å sikre at det ikke blir behov for to utbygginger av krysset E6/RV4.
Gjennom media ble det i juni 2020 klart at det belgiske entreprenørselskapet JV BESIX og italienske Rizzani er valgt som Nye Veier AS sin samarbeidspart i arbeidet med utarbeidelse av forslag til arealplaner og brukonseptet og gjennomføring av utbyggingen. JV BESIX/Rizzani har også med AF Gruppen som underentreprenør og Multiconsult som rådgiver for entreprenørgrupperingen. Entreprenørselskapet JV BESIX fra Belgia er delvis eid av egyptiske Orascom Construction.
La oss håpe på at denne flernasjonale utenlandske sammensetningen, ikke reduserer lokale bedrifter og entreprenørers mulighet til å bidra i det enorme mulighetsrommet som denne utbyggingen gir.
Det er ingen tvil og at det jobbes målrettet og mye blant politikerne og næringslivet for å få i gang og få gjennomført utbyggingen av RV4 Mjøsbrua – Oslo. Det legges heller ikke skjul på at mange ønsker at Nye Veier AS bør få ansvaret for denne strekningen, da Statens vegvesen «ikke viser nok vilje til å gjennomføre». Lite nevnes det om historiene bak mye av det som har bremset utbyggingen av vegen fram til nå. Manglene avklaring av prioritering og finansiering, mye diskusjoner innen og mellom kommuner, og ikke minst helt andre mandat og krav til Statens vegvesen fram til nå. Nå når forutsetningene og mandatene for Statens vegvesen og Nye Veier AS er nærmere hverandre, opplever vi at viljen til å konkurrere er der og at dette kan bidra til en raskere og helhetlig framdrift.
Jeg håper at uansett hvem som får ansvaret for utbygging av RV4 Mjøsbrua – Oslo, at dette kan komme i gang i nær framtid og at det vil kunne bli et oppsving for flere lokalt bedrifter og entreprenører langs hele strekningen. Det vil uten tvil gi et løft for mange, etter et svært uvanlig år så langt i 2020.

Kommentarer til denne saken