Usikker framtid for Tine-sjåfører i Valdres

Tine sliter økonomisk og skal kutte en milliard kroner og 400 årsverk innen utgangen av 2021.