Einar Busterud (BBL) kjemper for Mjøssykehus til Hamar. Kanskje tror han at alle tenker likt som han sjøl. At bosted styrer hvilke argumenterer man har. – De prater for postadressen de bor på, frykter Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL).

Tre av medlemmene i brukerutvalget er bosatt i Elverum. De burde da gå inn for Elverum dersom bosted var avgjørende. De går inn for Moelv. Hamar-ordføreren kommer med usakligheter og burde ikke fått oppmerksomhet, men HA synes dette er passende argumenter.

Ingen av medlemmene i brukerutvalget er valgt ut ifra bosted. Medlemmene er fra Elverum, Gjøvik, Raufoss, Fagernes, Arneberg, Brandbu og Heggenes. «Brukerutvalgets ni medlemmer oppnevnes av styret i Sykehuset Innlandet etter forslag fra pasient- og brukerorganisasjonene og eldrerådene i Hedmark og Oppland. Representanter fra Sykehuset Innlandets ledelse deltar fast på brukerutvalgets møter. Medlemmene opp­nevnes fra: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, Kreftforeningen, Mental Helse, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Oppland og Hedmark fylkes eldreråd.» Dette er hentet fra Sykehuset Innlandets hjemmeside.

Å komme med slike beskyldninger som Busterud kommer med, finnes det ingen dokumentasjon for. Dette er personer som har vært aktive i pasientorganisasjoner på flere plan. Her er det folk blant annet fra Mental Helse. Det er grovt usaklig å mene at deres meninger skyldes geografi og ikke pasienterfaringene.

Busterud finner det i tillegg på sin plass å påstå at det aldri har vært meningen at brukerutvalget skulle delta i geografidiskusjonen. Østlendingen spurte 9. februar helseminister Bent Høie hvor stor vekt han vil legge på brukerutvalgets mening dersom utvalget tar stilling til lokalisering.

– Brukerutvalgene har gjerne tydelige standpunkter om hvordan tilbudet skal være. Ofte er det ønske om større enheter med bredere tilbud. Det er ikke uvanlig at brukerutvalg ikke har noen mening om lokalisering, sa Høie først.

– Hvis brukerutvalget i Sykehuset Innlandet kommer med en mening om lokalisering, hvor viktig blir den? spurte avisen.

– Jeg vil ikke avkreve at brukerutvalget tar stilling til lokalisering, men hvis utvalget har en mening, vil den være viktig, svarte Høie til Østlendingen.

Busterud må gjerne diskutere sykehussaken, men jeg vil oppfordre han til å sette seg inn i hva et brukerutvalg er for noe.