Gå til sidens hovedinnhold

Usaklig forskjellsbehandling av barn i Norge 

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen har nå lagt frem et forslag som lovfester at barn som har flyktet alene til Norge, og som er mellom 15 og 18 år, skal få et dårligere omsorgstilbud enn andre barn. Det må smerte KrF og Venstres hjerte å legge frem et lovforslag som går stikk i strid med deres egen politikk.

I Norge er det barnevernet som har ansvaret for alle barn som er under offentlig omsorg. Likevel er enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år blitt nektet denne retten av norske myndigheter. Dette er en diskriminerende praksis som regjeringen ønsker å fortsette med. Nå vil de lovfeste at det skal være Utlendingsdirektoratet (UDI), og ikke barnevernet, som skal ha ansvaret for omsorgen for enslige mindreårige på mottak. Fredag 11. februar la de frem forslaget som skal behandles i Stortinget denne måneden.

I dag er det rett over 20 enslige barn mellom 15-18 år på mottak i Norge. Både KrF og Venstre skriver i sine partiprogram at de mener at barnevernet skal overta ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere, også de over 15 år, for å styrke omsorgen for disse barna. Om kort tid kommer stortingsrepresentant Ketil Kjenseth fra Venstre trolig til å stemme for forslaget fra regjeringen som han egentlig er imot.

Redd Barna er enige med KrF og Venstre om at omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må ligge hos barnevernet, og reguleres i ny barnevernslov som for alle andre barn i Norge. Redd Barna møter mange enslige mindreårige på mottak, og vi vet hvor viktig god omsorg er for at barna skal føle seg trygge, bearbeide vanskelige opplevelser, og få hjelp og motivering i hverdagen.

Forskjellsbehandlingen er ikke saklig begrunnet. Regjeringen hevder at dagens omsorgsnivå er alderstilpasset. Det er direkte misvisende og ikke barnefaglig forankret. En rekke forskningsrapporter har konkludert med at rammene for dagens omsorgstilbud ikke er gode nok. På mottakene stilles det ikke krav til at det er nok voksne eller ansatte med barnefaglig kompetanse, og det har vært eksempler på at barna ikke sikres grunnleggende omsorg som tilstrekkelig mat eller nok søvn.

Når barn på flukt kommer til Norge, er staten forpliktet gjennom FNs barnekonvensjon til å ivareta og gi barna et likeverdig omsorgstilbud med andre barn. Barn skal ikke diskrimineres på noen måte ut fra hvem de er eller hvor de kommer fra. Dette er et av de aller viktigste prinsippene i barnekonvensjonen.

Norges praksis har gjentatte ganger blitt kritisert av FN. Men regjeringen tar verken denne kritikken eller høringsinstansene på alvor når de ikke justerer kursen. God omsorg den første tiden i Norge er avgjørende både for barnets videre utvikling, den psykiske helsen og for at barnet skal finne seg til rette i samfunnet.

Det er på tide at Norge tar sine menneskerettslige forpliktelser på alvor. Nå ber vi Stortinget forkaste forslaget fra regjeringen, og heller sørge for at også enslige mindreårige asylsøkere over 15 år får den omsorgen de trenger og har rett til. Vi kan ikke akseptere at barn diskrimineres på denne måten. Det bryter med barns rettigheter.

Kommentarer til denne saken