Innlandet NRK melder om at NTNU har gjort urovekkende funn på bunnen på Mjøsa. Det har lenge vært kjent at det har vært dumpa ammunisjon i Mjøsa fra 40-tallet til 70-tallet. Nå viser det seg at det er mye mer enn først antatt, og at tilstanden på ammunisjonen er verre enn antatt. Bildene forskerne tok av noen gamle granater på bunnen viser at metallet holder på å gå i oppløsning. Hvis det går hull på ammunisjonen så kan farlige stoffer lekke ut.

Hvilke konsekvenser får det for drikkevannet vårt? Over 100.000 har Mjøsa som drikkevannskilde. Det gjelder flesteparten som bor i kommunene Hamar, Gjøvik, Ringsaker, Østre Toten, Stange og Løten. I tillegg har enda flere drikkevannet sitt delvis fra Mjøsa, det gjelder alle de som får drikkevannet sitt fra nedre del av Glomma, nedstrøms fra Mjøsa. Dette inkluderer blant annet folkerike kommuner som Lillestrøm og Lørenskog. Vi trenger en ny stor mjøsaksjon!

MDG har siden starten av 2000-tallet prøvd å få med oss lokale og nasjonale politikere på en ny mjøsaksjon, men engasjementet har vært så som så. Nå håper vi at disse nye funnene kan gjøre at også andre politikere ser alvoret. Vi har klart å redde Mjøsa fra forurensning før, og vi kan klare det igjen! Mjøsaksjonen var en omfattende aksjon for å bedre tilstanden til Mjøsa, hvor det til sammen ble brukt nesten 1,5 mrd. kr på ulike tiltak.

Fram til 1973 rant urenset kloakk rett ut i Mjøsa, vannet var grønt av algevekst og stinket forferdelig. Mjøsaksjonen var meget vellykket og i 1982 ble Mjøsa friskmeldt og kunne brukes til drikkevann. Det burde være en selvfølge at vår politiske ledelse gjør alt i deres makt for å sikrerent drikkevann til befolkningen. Når de glemmer det, vil vi ikke la de få fred før det ar tak i problemet!

Vi utfordrer ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen og ordførerne i Ringsaker, Hamar, Stange, Østre Toten og Løten til å ta initiativ til en ny mjøsaksjon! MDG vil fortsette å pushe på både lokalt og nasjonalt for å sikre at vi fortsatt skal kunne drikke rent og trygt vann fra springen.