Gå til sidens hovedinnhold

Uriktig og tendensiøst

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vista Analyse og Cowi har kommet med en anbefaling om videre sykehusstruktur for Innlandet. Hovedsykehuset/Mjøssykehuset foreslås lagt til Brumunddal og akuttsykehuset til Lillehammer. Gjøvik skal få det elektive sykehuset. Elverum sykehus, slik vi kjenner det i dag, foreslås nedlagt. I stedet skal det her bli et stort lokalmedisinsk senter, med poliklinisk virksomhet og dagbehandling, inkludert dialyse.

I rapporten diskuteres 6 alternativer med forskjellige lokalisasjoner for hovedsykehuset og akuttsykehuset. Det alternativet mange av oss så som et av de mest aktuelle – nemlig hovedsykehus på Moelv og akuttsykehus på Elverum – er ikke engang med! Hva er så årsaken til det?

Vista og Cowi slår fast at rekrutteringsevnen til Elverum er dårligere enn de andre 3 sykehusene rundt Mjøsa. Dette virker å være hovedårsaken til at Elverum ikke engang er med når «startskuddet går.» Hvor har konsulentene dette fra? Er det fordi det er flere leger som jobber på Elverum som ikke bor i byen? Påstanden om dårlig rekruttering er noe vi bestrider, og ikke kjenner oss igjen i. De 2 største avdelingene på sykehuset, som vi representerer, nemlig medisinsk avdeling og ortopedisk avdeling, har rekruttert godt i mange år, og ikke dårligere enn de andre sykehusene rundt Mjøsa.

Vi mener at det at leger velger å pendle 3 mil hver vei til jobb viser at vi er en attraktiv arbeidsplass. At dette skal endres om vi blir et større akuttsykehus, sammen med et hovedsykehus på Moelv, er uforståelig. Konsulentene mener at Elverum sykehus kun vil rekruttere fra Elverumsområdet, det vil si Elverum kommune og kommunene nord og sør for Elverum, og ikke fra kommunene vest for byen. Løten, som ligger midt mellom Elverum og Hamar, er med i rekrutteringsgrunnlaget for Hamar, men ikke for Elverum – forstå det den som kan.

Elverums opptaksområde problematiseres også. Vi har nå et opptaksområde på drøyt 60.000, og det hevdes at det vil være vanskelig å øke dette til 90.000. Dette forstår vi heller ikke. Opptaksområdet på 60.000 gjelder kun for medisinsk avdeling.

Når det gjelder ortopedisk avdeling, gynekologisk avdeling, barneavdelingen, øyeavdelingen og øre-nese-halsavdelingen er opptaksområdet 130.000. Hamars, Stanges og Ringsakers befolkning transporteres nå til Elverum om de brekker lårhalsen, skal føde, får en verkebyll på halsen eller et akutt synsproblem. At hele Stanges befolkning (ikke bare de som bor på Espa, Romedal, Tangen og Vallset, som allerede i dag sokner til Elverum) og østlige deler av Hamar, får Elverum som sitt lokalsykehus, burde være uproblematisk.

Sammenlignet med reiseavstandene ellers i Innlandet er 3 mil på ny vei svært liten. Dessuten er det de ansatte på sykehuset som behandler pasientene som er viktig, og ikke om bygningenen er ny eller gammel. De aller fleste pasientene vil få like god behandling på akuttsykehuset som på hovedsykehuset. Et større akuttsykehus på Elverum vil ikke være noe dårligere alternativ for Stanges og Hamars befolkning etter vår mening.

En av premissene i samfunnsanalysen fra Cowi er at hovedsykehuset og akuttsykehuset må være lokalisert til hvert sitt «gamle fylke». Dette av hensynet til øst/vest-balansen, og at det vil bli krevende å få politisk oppslutning om et alternativ med hovedsykehus øst for Mjøsa og akuttsykehus i Elverum. At Brumunddal-Lillehammer dekker hensynet til øst/vest-balansen er i beste fall diskutabelt, og vi tror ikke at Moelv-Elverum vil være vanskeligere å få gjennom politisk enn Brumunddal-Lillehammer.

Selvfølgelig vil de politikerne som er fornøyd med dagens anbefaling være misfornøyd med Moelv-Elverum, men Gjøvik-regionen (som virkelig er vest i fylket) og Østerdalen vil vi tro blir mer fornøyd. Nasjonal helse og sykehusplan fastsetter at det er et mål å bevare en desentralisert sykehusstruktur med en ryggrad av akuttsykehus i hele landet. Den foreslåtte modellen innebærer at det østligste sykehuset blir i Brumunddal, og de 2 andre på Lillehammer og Gjøvik. Hvordan harmonerer dette med en desentralisert sykehusstruktur?

Etter å ha lagt fram fordeler og ulemper med de ulike alternativene må man til slutt foreta et stedsvalg. Ved ethvert valg vil noen bli fornøyd og andre misfornøyd. Mjøssykehuset skal være det stedet hvor den mest spesialiserte behandlingen skal drives, og noen avdelinger skal kun være der, som barneavdelingen og nevrologisk avdeling. De fleste tenkte at man ville finne lokalisering for Mjøssykehuset først, og deretter akuttsykehuset. Vista analyse og Cowi har imidlertid snudd dette rundt.

Riktig nok har de først sagt at Mjøssykehuset bør lokaliseres øst for Mjøsa, men så har de plassert akuttsykehuset. Elverum og Hamar har da enkelt blitt strøket av lista, Elverum fordi vi angivelig har dårlig rekrutteringsevne, og Hamar fordi de har for dårlig bygningsmasse og for liten plass på nåværende tomt. I valget mellom Gjøvik og Lillehammer har konsulentene landet på Lillehammer. Vi mener at konklusjonen i rapporten bygger på antagelser og ikke på kvalitetssikret kunnskap, og vi forventer at alternativet Moelv-Elverum får en skikkelig og nøytral utredning på samme måte som Brumunddal-Lillehammer.

Kommentarer til denne saken