Se hvilke prøvelser Gromjinta ble utsatt for og sjekk hvem som ville ha jobben hennes.