Oppland Arbeiderblad har fått tilgang til tallene over alkoholsalg innenfor kommunegrensene til Østre Toten i fjor. Av stedene med skjenkebevilling var det U.T. Pils, som blant annet står for serveringen til sommershowet Urbane Totninger, som solgte mest alkohol. Ingen andre er i nærheten i kommunen.

U.T. Pils solgte nemlig 11.200 liter med drikke i gruppe 1, som betyr øl, cider og rusbrus. Lena Pub solgte til sammenligning 4200 liter i samme kategori. Også når det gjelder drikke i gruppe 2, som er vin, er det U.T. Pils som solgte mest med sine 1800 liter. Lena Pub solgte 346 liter.

Se oversikten under!

Salget fra selskapet som har Urbane Totninger AS som eier genererte til sammen 7500 kroner til kommunen. Lena Pub, som også selger sprit, er fakturert for 4000 kroner.