Upresist fra Helse Sør-Øst: jeg har tre spørsmål

UBESVART: – Administrerende direktør, Cathrine M. Lofthus og viseadministrerende direktør, Jan Frich i Helse Sør-Øst er i beste fall upresise, i verste fall villedende i sin kronikk i OA 8. september, mener seksjonsoverlege Kjetil Weyde ved Kreftavdelingen.

UBESVART: – Administrerende direktør, Cathrine M. Lofthus og viseadministrerende direktør, Jan Frich i Helse Sør-Øst er i beste fall upresise, i verste fall villedende i sin kronikk i OA 8. september, mener seksjonsoverlege Kjetil Weyde ved Kreftavdelingen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Administrerende direktør, Cathrine M. Lofthus og viseadministrerende direktør, Jan Frich i Helse Sør-Øst er i beste fall upresise, i verste fall villedende i sin kronikk i OA 8. september.

De skriver at «målbildet innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av et akuttsykehus og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles. Alle spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samles i det nye Mjøssykehuset.»

Hvor er kreftomsorgen i dette målbildet? Det sier de ingenting om. Jeg har tidligere (OA 13. november 2019) argumentert for at hvis man skal bygge Mjøssykehuset, må det gi et fullverdig tilbud til kreftpasientene, inkludert strålebehandling. Da må Stråleenheten flytte fra Gjøvik til det nye sykehuset. Et samlet onkologisk fagmiljø står bak dette synet, fordi vi mener det er til pasientens beste.

Men både SI-direktør Alice Beate Andersgaard og tidligere styreleder Anne Enger uttalte at en slik flytting er uaktuell, fordi det blir for dyrt. Altså: Stråleenheten blir liggende på Gjøvik. Og Gjøvik blir et mini-Radiumhospital. Det innebærer i så fall at sykehuset på Gjøvik fortsatt må ha nødvendig akuttberedskap innen kirurgi/indremedisin/intensiv/radiologi/ laboratoriemedisin.

Jeg har følgende spørsmål til Lofthus og Frich:

1. Mener dere at alle spesialiserte funksjoner skal samles i det nye Mjøssykehuset?

2. Innebærer en slik samling av funksjoner at Stråleenheten flyttes til Mjøssykehuset?

3. Hva er merkostnaden ved å flytte Stråleenheten?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags