Fra oktober i fjor til utgangen av januar i år økte ledigheten i Gjøvik med 75 personer som var helt arbeidsledige. Også i de andre kommunene i Gjøvikregionen var det en liten prosentvis økning. NAV forklarer at en del av økningen kan tilskrives «sesongvariasjoner», åpenbart et mønster såvidt typisk at det har funnet sin plass også i denne sammenhengen.

Ledigheten i Gjøvikregionen ligger mellom Østre Totens 2,9 prosent og 4,2 prosent i Søndre Land. For landet sett under ett er tallet 7,1. Representerer de lokale ledighetstallene likevel et problem?

Svaret er åpenbart. For de det gjelder er det selvsagt en utfordring å stå utenfor arbeidslivet. For samfunnet er det rent tap å ikke kunne benytte den arbeidskraften som finnes. Dertil vet vi at det å stå lenge utenfor arbeidslivet representerer noen helsemessige, sosiale og økonomiske risikofaktorer for den enkelte. Derfor vil de fleste partier ha jobbskaping, arbeid til alle og lignende slagord helt i toppen av sine valgprogram til høsten.

Er vi like opptatt av alt som ligger bak prosentandelene i helsevesenets tabeller? Et mye brukt argument for Mjøssykehuset er å få samlet tilbud for pasienter som i dag må reise til forskjellige sykehus rundt Mjøsa for behandling av ulike deler av samme pasientforløp. For eksempel kreftpasienter, som kan bli utredet ved ett sykehus, operert ved et annet og få cellegift ved det tredje.

Det er oppgitt av andelen pasienter dette gjelder er rundt fem-seks prosent. Flere har de siste ukene stilt spørsmålet om hvor mange dette argumentet gjelder, sånn reelt sett. Underforstått; er det mange nok som må tåle dette til at det kan være et tungtveiende argument for å bygge et hovedsykehus?

Dette er å marginalisere en utfordring som kan være en stor påkjenning og tilleggsbelastning for noen som står i sitt livs krise. Det er unødvendig.

Dertil kommer alle de akutte situasjoner der man må kjøres forbi sitt lokale sykehus til dit Sykehuset Innlandet har samlet ansvar og funksjoner for ulike spesialiteter i dag. Og kanskje ender opp i Oslo, uansett. For noen av de sykeste blant oss vil Mjøssykehuset gi et samlet og bedre tilbud enn i dag.