Regjeringen har sendt ut på høring et forslag om portforbud i Norge, i forbindelse med covid-19. Bakgrunnen skal være at, sitat: «de fleste andre europeiske land har hjemmel for å innføre dette», og eventuelt kan gjennomføre portforbud i forbindelsen med pandemien.

Dette er direkte uriktig. Noen land har riktig nok muligheten til å innføre portforbud, men det sammenfaller stort sett med land som har hatt erfaring med diktatur og autoritære regimer de siste 100 år.

Formålet med portforbud er et kontrolltiltak, ikke et smitteverntiltak. Det vil oppleves som en straff. Justisminister Monica Mæland bør forstå at dette tiltaket ikke har noe som helst innvirkning med hensyn til å bekjempe pandemien. Myndighetene har god kontroll på covid-19, og derfor er et portforbud 100 prosent unødvendig.

Forslaget har riktig nok sterke begrensninger, men at det i det hele tatt blir fremmet som et spørsmål, er svært skremmende. Det er uakseptabelt i et demokratisk samfunn. Konsekvensene ved et portforbud er ikke presisert på noen som helst måte, og en mulighet for innføring vil bare ødelegge det høye tillitsforholdet mellom myndighetene og befolkningen.

Regjeringen bør forkaste forslaget og sterkt beklage det i sin helhet.

Justisminister Monica Mæland bør forlate regjeringen. Vi trenger ikke folk der som ikke kjenner de demokratiske spillereglene. Sist vi så henne i aksjon, var i forbindelse med sammenslåingen av fylkene; Troms /Finnmark og Oppland /Hedmark, med flere.