Unndro over to millioner – fengsles i et halvt år

En næringsdrivende mann er dømt for flere brudd på bokføringsloven, ligningsloven, merverdiavgiftsloven og straffeloven.