Med fokus på teater, musikk og musikalitet jobber 20 skuespillere med workshop i disse dager, i regi av Teater Innlandet.

Med seg på laget har de Terje Strømdal som er fast ansatt ved Nationaltheatret, samt skuespiller, sceneinstruktør og teaterpedagog Lars Erik Holter, og Jan Tariq Rui-Rahman. Sistnevnte står for den musikalske delen av workshopen.

Leter etter nye

En slik satsing håper påtroppende teatersjef i Innlandet Thorleif Linhave Bamle at kan resultere i et samarbeid med noen skuespillere senere.

– Gjennom disse to ukene håper vi å finne 2–3 skuespillere som kan knyttes til teateret i kortere åremål, sier han.

Ikke bare får skuespillerne jobbe med noen av landets beste pedagoger, men det kan også vanke jobbtilbud i etterkant.

Deltakelse på workshopen kan i så fall lede til en prosjektstilling som skuespiller ved teatret. Men teatret vil også i framtiden være avhengig av skuespillere på stykkekontrakter, så dette er en unik mulighet til å få vist seg fram for den påtroppende teatersjefen.

Unik mulighet

For å koke ned de 298 søkerne til kun 20 ble utvelgelsen første og fremst basert på kunstneriske ferdigheter.

– Skuespillerne har grepet den unike muligheten til å over tid jobbe med noen av Norges fremste teaterpedagoger, noe som vil gi solid faglig påfyll, sier Linhave Bamle.

Workshopen skjer i Hamar kulturhus og holder på til fredag 28. juni.