Unge musikere får kjenne naturen på kroppen: På sporet av musikalske stifinnere

For de gamle komponistene var det bare et valgspråk som gjaldt: Alle veier fører til Leipzig!