Ung i Næring Gjøvik, Land og Toten er en nystartet næringsforening for unge mellom 20 og 40 år i Gjøvikregionen. Målet er å skape et nettverk som gir kjennskap på tvers av bransjer, som kan tilby et sosialt fellesskap, og som kan være en motivasjon for de som vurderer å flytte (hjem) til regionen. Vi ønsker å beholde de som er her og vise at regionen vår er et bra sted å leve og jobbe.

Nettverket skal samle ung kompetanse som viser bredden i arbeidsmarkedet, arrangere møteplasser og være et bindeledd mellom næringsliv og studenter. Ved å bli kjent kan man også trekke veksler på hverandres kompetanse. I sum kan vi gjøre det mer attraktivt å være ung i næringslivet i regionen vår.

Nå inviterer Ung i Næring til første samling på Bright House i Mustad Næringspark onsdag 19. oktober kl 17. Det blir mat og drikke, mingling, og faglig påfyll og inspirasjon fra blant annet Marte Selmer som står bak Totensalsa, og regionsjef Svein Håvar Korshavn.

Vi håper at mange unge i næringslivet ser verdien av et slikt tilbud og som ønsker et sosialt profesjonelt felleskap på tvers av bransjer.

Meld deg på her.

Velkommen til samling, håper vi ses!