I et svar på vårt innlegg om at man trenger å få flere faglærte lærere tilbake til skolen, svarte Innlandet Unge høyre at vi bommer på virkelighetsbeskrivelsen med at dette ikke har gått rette veien med en Høyre-ledet regjering. Hvilken virkelighet Unge høyre velger å legge til grunn får være deres sak, men vi velger å høre på blant annet lederen av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, som gikk ut med at han var rystet over de siste tallene på ufaglærte lærere i skolene.

Da synes jeg det er rart at Innlandet Unge Høyre likevel mener de har lyktes. Er det hvor flott statistikk man klarer å hente frem som betyr mest, eller er det hva for eksempel Utdanningsforbundet, med 180.000 lærere, barnehagelærere og skoleledere som medlemmer, sier? Hvis førstnevnte er det viktigste kan man lene seg tilbake og si at ting er supert, men vi velger å høre på de det gjelder og ta det på alvor at vi har et problem.

Unge Høyre kommer heller ikke unna å bli satt til ansvar for at det faktisk er de som har styrt landet i snart åtte år. I løpet av disse årene har antallet ufaglærte lærere i skolen økt jevnt og trutt. «AUF sine problemstillinger til fremtidens skole løses allerede med høyre-politikk» skriver Unge Høyre, men mangelen på faglærte lærere er en problemstilling nå, selv om de ikke ønsker å se det selv, uunngåelig skapt av de som har styrt. Å gjøre det samme igjen og igjen, mens man forventer et annet resultat, er en kjent brist i logikk. Å forvente at mer høyrepolitikk skal løse noe som helst, blir det samme.

Dersom Unge Høyre mener at en faglært lærer i norsk er avhengig av 4 i matte, da mener jeg de har bomma! Vi vil erstatte karakterkravet i matte med karakterkrav i det relevante undervisningsfaget for hver enkelt, stoppe avskilting av erfarne lærere, ansette flere lærere og satse på videreutdanning. Men like viktig som disse satsingene, skal vi investere i skolen. Satsinger og fine ord kommer ingen vei så lenge det ikke følges opp med penger.

Høyreregjeringen har gitt 100 ganger mer til skattekutt til Norges rikeste enn til nye satsinger på elever og lærere. Arbeiderpartiet vil bruke pengene på flere lærere, mer tidlig innsats og satsing på yrkesfag framfor skattekutt til de som har mest fra før.

Det har noe å si hvem man velger å høre på, det har noe å si hvor man investerer og det har noe å si hvem som styrer.