Innlandet Aps representantskap banket tirsdag gjennom sin avgjørelse med knappest mulige margin. Dermed ble det et klart flertall i fylkestinget onsdag for å videreføre Innlandet fylkeskommune.

Det får Senterungdommen til å se rødt. De to lederne i Innlandet, Marit Andrisdotter Kvam og Erik Lillebakken, mener i en felles uttalelse at begeret nå har rent over.

– Ved å gå imot resultatet i folkeavstemninga, og å begrunne dette med medarbeiderundersøkelse og kommunale høringsinnspill, bryter Innlandet Arbeiderparti med demokratiske prinsipper om én mann ei stemme, tillit og engasjement i befolkingen. Da mener vi det ikke er noe mer samarbeidsgrunnlag på fylkestinget, og forventer at Senterpartiet bryter samarbeidet med Arbeiderpartiet, skriver de.

Ungdomspolitikerne mener Ap har snudd seg til høyre i flere saker, og flere ganger brutt samarbeidsavtalen. De omtaler det som gjentatte tillitsbrudd. I denne saken er de spesielt skuffet over kollegene i AUF.

– AUF, som sammen med alle ungdomsparti i fylket ønska at 16-åringer skulle få være med og stemme, går imot resultatet av folkeavstemminga i representantskapet. Det er utrolig respektløst overfor de unge som har valgt å bruke stemmeretten sin, for første og kanskje nå siste gang, uttaler Lillebakken.