- Barn og ungdom må bli tatt på alvor på lik linje med voksne og eldre. Vi ønsker at kommunestyret, i samarbeid med ungdomsrådet og elevrådene, skal utarbeide en egen plan for barn og unge i Gran kommune, sier ungdomsrådet i en uttalelse.

I to møter har Gran ungdomsråd drøftet tema omkring Kommuneplanmeldingen.

Ungdomsrådet synes det er viktig at man fokuserer på barn og ungdoms oppvekstvilkår slik at de som flytter ut for å ta utdanning velger å flytte tilbake igjen til Hadeland når de skal etablere familie.

Ungdomsrådet ønsker også at det skal arrangeres flere kommunale elevråd for å diskutere læringsmiljø, konflikter, og felles interesser for skolene. Det er viktig å komme fram til løsninger sammen, ikke bare for å søke om skolemidler.

Gran ungdomsråd mener også at det er viktig å ta hensyn til erfaringer og anbefalinger fra prosjektet «Barn og unge på Hadeland velger positiv livsstil».