Konfliktrådet: Seksualkriminalitet øker mest

Artikkelen er over 2 år gammel

Konfliktrådet i Oppland har i løpet av 2017 hatt en saksøkning på cirka 11 prosent fra året før og mottok 252 saker.

DEL

Sakene fordeler seg på 156 straffesaker og 38 henlagte straffesaker henvist fra politi og påtalemyndighet, samt 55 sivile saker som partene i all hovedsak selv har brakt inn for konfliktrådet.  

Voldssaker og trusler utgjør den største kategorien og stadig flere saker med seksuelt innhold sendes konfliktrådet.

Tredobling

Konfliktrådene i Norge har hatt en økning i antall saker det siste året på fire prosent. Fra 7417 saker i 2016 til 7718 i 2017. Voldssaker er den største kategorien, men den største økningen kommer i saker med seksualkriminalitet/krenkelse der det har vært en tredobling i løpet av de tre siste årene.

I løpet av 2017 fikk 369 lovbrytere mellom 15–18 år ungdomsoppfølging, mens 38 fikk ungdomsstraff.

I alt har 3 ungdommer fått ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff i Oppland i 2017, opplyser Konfliktrådet i en pressemelding.

Voldtekt, seksuelle krenkelser som omhandler barn, blotting og deling av nakenbilder på nettet er saker som øker markant på landsplan og – i noen grad – også i Konfliktrådet i Oppland.

Her har det vært en økning fra 2 saker i 2015 til 8 i 2016 og 10 saker i 2017. Konfliktrådet legger til rette for samtalen mellom dem som har behov for å snakke sammen og har sagt ja til et slikt møte.

Selv om disse sakene ikke ruver så veldig i antall er det saker som kan omfatte svært mange parter, for eksempel når et intimbilde i fortrolighet er sendt til en person som bryter tilliten og deler det med flere, som igjen deler det videre. 

Mobbing og nabokonflikter

I år, som tidligere år, utgjør voldssaker den største sakskategorien med 75 saker, dette innebærer en økning på 19 saker fra 2016. Sakskategorien vold kan omhandle alt fra uprovosert vold mellom ukjente til vold i nære relasjoner. Ved siden av voldssakene har det også vært en økning på 23 saker som gjelder ulike former for trusler. Videre har nærmiljøsakene, som kan dreie seg om for eksempel mobbing, ulike nabokonflikter, konflikter i forhold til husdyrhold og så videre, økt med 17 saker fra 2016. Nesten samtlige av de øvrige sakskategoriene er stabile eller har vist en liten nedgang på noen få saker, unntaket et kategorien annen vinningskriminalitet som viser en nedgang på 16 saker i forhold til 2016.

Siden konfliktrådet i juli 2014 fikk ansvaret for gjennomføringen av to straffereaksjoner for ungdom fra 15–18 år som har begått alvorlig kriminalitet og har et oppfølgingsbehov, har 11 ungdommer i Oppland fått ungdomsoppfølging og 3 fått ungdomsstraff. Tallene for 2017 er henholdsvis 2 og 1.

Konfliktrådet i Oppland har ved årsskiftet 20 meklere over hele fylket.

Artikkeltags