Ungdom ute på byggeplass: Jentene bygde «hytte»

Emilie, Hedda og Emma gikk sammen om å bygge ei bita lita hytte da de besøkte byggeplassen til Rotstigen på Vikenstranda.