Ungdom ned i 13–års alderen i bekymringsfullt miljø: – Det er ganske vondt å se

Bekymringen om usunt ungdomsmiljø ved skysstasjonen ble forsterket da Kari Rostad, tjenesteleder for barn og familie i Gjøvik, ble med ut for å observere.