Ungdom i Innlandet under korona-stengningen: Sov mer, var mer ensomme og brukte mer tid på skjerm

Ungdommer i Innlandet sov mer og stresset mindre i perioden med nedstengte skoler. De lærte mindre også.