UNE: – Rasoli kan fremme ny søknad om familiegjenforening

Hazrat Rasoli fikk avslag på søknad om gjenforening med sønnen Mehdi i 2016, men han kan ifølge Utlendingsnemnda søke om familiegjenforening med ektefelle.