Under sterk tvil rådes politikerne til å si ja til rådyrt parkeringshus

Hensynet til byutvikling og behov for studenthybler er grunnen til at rådmannen mener det er riktig at Gjøvik kommune bygger parkeringshus til 121 millioner kroner.