Det er ikke mulig å skrive dikt om juli,

for `n Alf har skrivi og søngi om alt,

han visste åssen det er i juli,

med blommer i hår eneste eng,

og stråa som risper på myggstøkkine legger,

og alle slags blåklokker i blåklokkevikua,

med smørblomstbla`er på legg`om

og prestkrager i millom tæ`om,

han husste åssen det var å ha stråfrø

langt inn i øra og inni hårgard`n.

Han Alf sang om dagen og natta som går i ett,

om natta som bare skumrer seg sakte inn

i det blåeste blå tussmørke,

han sang om lykka vi hadde da vi var små,

og om steinrøysa, det blå sløret i den steinete lykkja

med blåklokker, bevende hjerter og fingerstrå.

Det er fine modne jordbær

og fine vaksne gutter

oppå Lauvåsen, sa `n Alf,

så finn et strå og træ dom på,

og mange gode minner fins der og,

men ett er for gammalt, det skar få stå,

men alle andre skar vi ta med hematt

og læva lykkelig med sukker på.

Det er ikke lett å skrive dikt om juli.

Det er umulig.

Gerd Nyland