Ulvetispa som ble felt mandag morgen i Østre Toten er den samme som det så langt er registrert har drept eller skadd nærmere 300 sauer på Hadeland, Toten og i Hurdal i sommer. Det viser DNA-analyser gjennomført av Rovdata.

Rovdata har utført hasteanalyser av vevsprøver fra den døde ulven, som er sendt til Trondheim.

– Resultatene fra vevsprøvene ga match med ekskrementprøver som ble samlet inn i kommunene Gran og Hurdal 31. mai og 13. juni, opplyser leder Jonas Kindberg i nyhetsmeldingen.

Fra Midt-Sverige

DNA-analyser av avføring etter ulven i Hurdal har tidligere ført til at man har funnet ut at den kom fra Sverige. Nærmere bestemt at den stammer fra Kindla-reviret, som ligger i Örebro län midt i Sverige.

«DNA-overvåking av den skandinaviske ulvebestanden har over tid gitt forskerne god kontroll på individene i bestanden, og det gjelder også denne felte ulvetispa», skriver Rovdata.

Tispas foreldre kommer fra to ulike svenske revir: Siljansringen og Acksjön. De er trolig født i 2010 og 2011, og fikk sitt første valpekull i 2013. Etter hvert har de fått fire kull.

Sau i magen

Ulven som ble felt på Totenåsen er til obduksjon og videre undersøkelser hos Rovdata i Trondheim. Det er blant annet funnet rester av sau i magesekken dens. Videre undersøkelser vil gi informasjon om for eksempel alder og kondisjon.

– Det antas at tispa har vært her på leting etter nytt revir og partner, slik mange unge svenske ulver ofte gjør. På samme måte som unge norske ulver ofte trekker østover, uttaler Kindberg.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Statens naturoppsyn leder feltarbeidet. Det genetiske materialet som samles inn, blir analysert på laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning i Trondheim.