Bakgrunnen for møtet mellom sauebøndene og ledelsen i Klima – og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet er at 280 sau er drept av ulv i Hurdal, Hadeland og på Toten de siste månedene.

– Denne ulven skal tas ut, og vi skal stille de ressursene til rådighet som er nødvendige for å få tatt den ut, forsikrer landbruksminister Jon Georg Dale.

Lover ekstra penger

Statsråden lover også ekstra pengestøtte til bøndene som må holde sauene sine hjemme på grunn av ulven og dermed ikke får utnyttet det rimelige utmarksbeitet.

For enkelte sauebønder har beitesommeren vært så brutal at de vurderer å gi seg. De har lidd store økonomiske tap som følge av ulvens herjinger.  Hvor stor sum det er snakk om totalt er ukjent, men ifølge avisen Hadeland dreier det seg trolig om millioner.

 

– Kan ikke vente

– Jeg registrerer at landbruksminister Dale kommer hit for andre gang, mens miljøminister Helgesen glimrer med sitt fravær – igjen, sier Kjetil Ulset, som representerer beitelagene på Hadeland og Toten på møtet.

– Mange har fått hele beitesesongen spolert. Mange sliter med likviditeten. Vi kan ikke vente et halvt år på kompensasjon, påpeker Ulset.

Statssekretær Lars Andreas Lunde påpeker at politisk ledelse i klima- og miljødepartementet er representert på møtet – ved ham selv.

– Statsråden hadde allerede en avtale. Sist kom for øvrig statsministeren, hans sjef, sier Lunde.

 

– Når vi ser bilder av skadene, føler vi med dere som står midt oppe i dette hver dag, sa Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann i Oslo og Akershus  til bøndene innledningsvis på møtet.

– Det er blitt lagt ned en formidabel innsats fra beitebrukere, kommuner og fellingslag, konstaterer Vebjørn Knarrum, leder for fylkesmannens miljøvernavdeling i Oppland.