Fellingstillatelsen blir utvidet ytterligere

GRAN ØSTÅS SØNDAG: Representanter fra SNO flår og obduserer døde sauer for å bekrefte eller avkrefte at de er tatt av ulv.

GRAN ØSTÅS SØNDAG: Representanter fra SNO flår og obduserer døde sauer for å bekrefte eller avkrefte at de er tatt av ulv. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Mandag ettermiddag ble det sendt ut melding om at fellingstillatelsen for én ulv blir utvidet fram til klokka 12 fredag 9. juni.

DEL

(Hadeland) GRAN: Skadefellingstillatelsen skulle i utgangspunktet vare til klokka 12 fredag 2. juni, men ble først utvidet til klokka 12 tirsdag. Mandag ettermiddag sendte fylkesmennene i Oppland og i Oslo/Akershus ut en tekstmelding om at tillatelsen nå forlenges fram til klokka 12 fredag 9. juni.

Skadefellingstillatelsen gjelder for hele Hurdal kommune, samt deler av kommunene Nannestad, Eidsvoll, Gran, Østre Toten og Vestre Toten. Til sammen er minst 69 sauer tatt av ulv i dette området siden tirsdag 30. mai.

Vil unngå uro

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Christian Hillmann sier til Hadeland mandag at utvidelsen av fellingstillatelsen formelt gjøres etter klokka 12 tirsdag.

– Vi har valgt å sende ut melding om avgjørelsen allerede i dag fordi vi har fått mange henvendelser og ønsker å unngå mer uro enn nødvendig, forklarer Hillmann.

I Gran organiserte det kommunale skadefellingslaget seg søndag ettermiddag, for å dra ut og lete etter ulv. Ifølge Kjersti Andresen ved landbrukskontoret for Hadeland, er fellingsområdet på Gran østås avstengt med mannskap som stopper folk som prøver å kjøre inn.

Fakta om sauetapene på Hadeland

Tirsdag 30. mai 2017: 32 sauer i Skrukkelia, Hurdal

Torsdag 1. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Søndag 4. juni 2017: 19 sauer på Gran Østås

Tirsdag 6. juni 2017: 18 sauer på Gran østås

Onsdag 7. juni 2017 : angrep på Gran Østås

Fredag 9. juni 2017: angrep på Flårud, Eina hvor 11 sau ble drept og 12 skadde. Det ble også funnet åtte skadde sau lørdag 18. juni fra et angrep som skjedde før det på Flårud.

Mandag 12. juni 2017: Fem søyer og to lam i Helgedalen

Tirsdag 13. juni 2017: Oppdaget angrep på sau i Hennung-området.

Søndag 18. juni 2017: Tap på Eina, fellingsforsøk iverkksatt og avsluttet.

Mandag 19. juni 2017: To skadde søyer funnet på Gran østås. Trolig tre dager gamle skader.

Tirsdag 20. juni 2017: Funn på Gran Østås, samme sted som 1. juni. To skadde søyer som skulle hatt fire lamunger til sammen. Tre av lamungene er savnet. SNO mener ulv har angrepet søyene natt til tirsdag.

Onsdag 21. juni: Seks søyer og ett lam funnet på Gran østås. Bekreftet tatt av ulv.

Torsdag 22. juni: Tre døde sauer, samt ei søy og et lam som var skadet, ble funnet nær Lygna. Dyrene er bekreftet tatt av ulv. Det ble i tillegg funnet tolv døde sauer fra angrep tidligere i uka.

Tirsdag 27. juni: Tapstallene ble oppdatert til 169 sauer og lam, fordelt på 14 angrep.

Søndag 2. juli: 7 nye sauer ble funnet etter ulveangrep på totensida av øståsen.

Tirsdag 4. juli: Ett nytt sauekadaver ble funnet natt til tirsdag, i samme område som angrepet 2. juli.

Mandag 10. juli: Tre nye sauer drept av ulv ble funnet natt til mandag. Sauene ble funnet i Gran kommune. Det skal ha blitt funnet flere kadavre på Gran østås i løpet av den siste uka.

Mandag 17. juli: I løpet av de siste dagene er det funnet tolv nye sauekadavre på Totenåsen.

7. august 2017: Ulven ble skutt

Status etter ulvesommeren. Drøyt 300 sauer ble drept eller hardt skadet, og 24 dyreeiere og familier ble berørt.

2018

11. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter observasjon av ulv i Nannestad, Akershus. Gran og Lunner kommuner er del av fellingsområdet, og lokale jegere deltar.

27. mai 2018: Fellingstillatelse gitt etter at Statens Naturoppsyn slår fast at tre sauer er tatt av ulv i Jevnaker, nord for Øyangen.

28. mai 2018: Tre lam til meldt funnet i samme område i Jevnaker.

29. mai 2018: Ytterligere ei søye og et lam meldt funnet i området.

Korte fellingsfrister

Christian Hillmann forklarer at det er viktig å ha korte frister for skadefelling. Dette gir bedre kontroll og muligheten for å intensivere fellingsforsøkene rett etter skadefunn.

– Av og til beveger ulven eller ulvene seg videre og bort fra det området hvor det er gjort skade. Nå har vi hatt tre ulike skader i det samme området. Det kan derfor se ut til at ulven har valgt å ikke gå videre, sier Hillmann.

Han opplyser videre at det fortsatt er uklart om det dreier seg om en eller to ulver i dette området.

LES OGSÅ: Sauebeitelaget etter søk søndag: - Denne ulven er ikke sulten, den bare biter og river

– Dette er en omfattende dyretragedie 

Derfor brukes ikke helikopter

– Flere av Hadelands lesere har spurt om hvorfor det ikke brukes helikopter for å finne ulven. Hva kan du si om det?

– Her er det snakk om skogsbeite og vi skal finne nåla i høystakken, som er i bevegelse. Det er svært vanskelig å se ulv fra helikopter i et slikt område. De vi har snakket med, som har god kompetanse om dette, forteller at det er håpløst å bruke helikopter i søket, forklarer Hillmann.

Han legger til at bruk av helikopter kunne vært mer aktuelt på vinterstid, eller i et mer åpent område enn det er snakk om her.

– Dersom en skulle ha griseflaks og se ulv fra helikopteret, så tilsier erfaringen at ulven da løper inn i et tett skogområde med en gang. Den fortsetter da ikke rett fram på sin ferd, men kan snu helt om.

Hillmann legger til at de også har et skadefellingsbudsjett å forholde seg til.

– Skulle vi ha fløyet rundt med helikopter nå, ville kassa raskt gått tom. Da er det bedre å benytte seg av gamlemetoden, når den også viser seg å være mer effektiv.

Vedtaket om forlengelse

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i samråd med Fylkesmannen i Oppland har fattet vedtak om forlengelse av fellingstillatelsen. Tillatelsen er utvidet fra 2. til 6. juni klokka 12.

Tillatelsen gjelder i hele Hurdal kommune samt deler av Nannestad, Eidsvoll, Gran, Østre Toten og Vestre Toten kommuner.

Potensialet for framtidige skader er vektlagt. Etter at vedtaket ble gjort er ytterligere 18 dyr tatt av ulv, totalt 68 dyr i området Hurdal / Gran østås.

Det er gitt tillatelse til å felle en ulv.

Fellingsområdet er avgrenset til nord for E16 fra E6 mot Lunner, øst for Rv4 nord til kryss mellom Rv 4 og Fv244, øst for Fv 244 til Lena, videre sør og vest for Fv 33 til kryss E6, videre vest for E6 til kryss E16. Dette omfatter hele Hurdal kommune, deler av Eidsvoll og Nannestad i Akershus og deler av Gran, Vestre Toten og Østre Toten i Oppland

Deltagerne i fellingslaget må ha jaktlisens.

Det settes av inntil 35.000 kroner til fellingsforsøket. Satse er på 1400 kroner per deltager. Kommunen må ta kontakt med Fylkesmannen dersom felling ikke kan gjennomføres innenfor den økonomiske rammen.

Felt dyr skal bringes til Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i Trondheim så raskt som mulig. Fellingsstedet skal kunne påvises.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken