Dette er noe nedgang siden i fjor. En må tilbake til 1995 for å finne lavere omsøkte tapstall, skriver Fylkesmannen i Oppland på sine hjemmesider.

Omfanget av hva gardbrukerne mener er tap til gaupe er historisk lavt i 2018. Dette samsvarer med den betydelige nedgangen i antall påviste gaupeskader som er meldt og undersøkt av Statens naturoppsyn i årets beitesesong. 871 dyr er omsøkt tapt til gaupe. En må tilbake til 1994 for å finne så lave tall for hva dyreeierne skyldes gaupe.

Tap som dyreeiere mener skyldes jerv er på samme nivå som i fjor, men med betydelige forskjeller i de ulike beiteområder/kommuner. Det er en økning i omsøkte tap til jerv i Lesja, Skjåk og Øyer. 2314 dyr er omsøkt som tap til jerv.

Tap til ulv har gått ned sammenliknet med i fjor, 665 dyr er omsøkt som drept av ulv.

Fylkesmannen vil behandle de 236 søknadene i løpet av november/desember 2018.