Arrangerer nytt ulvemøte

Artikkelen er over 2 år gammel

Ledelsen i to departementer kommer til Gran på nyåret.

DEL

Rovviltnemnda i Oppland sendte departementene invitasjoner tidligere i høst. De ønsker å drøfte utfordringene knyttet til beitebruk og rovdyr, med utgangspunkt i «erfaringene som ble gjort nå i sommer».

Både Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har svart positivt. Etter fullmakt skriver avdelingsdirektør Torbjørn Lange i Klima- og miljødepartementet at begge vil delta med personer fra så vel politisk ledelse som administrasjon.

Rovviltnemnda har foreslått 18. januar som møtedag, men departementene synes 15. januar passer bedre. Dette er ikke avklart.

I invitasjonen skriver nemnda at de vil se beitebruken opp mot ivaretakelse av alle de fire store rovdyrene: Ulv, bjørn, jerv og gaupe. Erfaringene som gjorde årets beitesesong spesiell, gjaldt imidlertid først og fremst ulv.

Som mye omtalt i pressen over hele landet, tok ei enslig ulvetispe over 300 sauer og lam i Oppland og Akershus i sommer. Den ble etter hvert felt på Totenåsen etter en langvarig og vanskelig skadefellingsjakt.

Ulvesommeren har allerede ført til regelendringer. Sauebøndene får nå blant annet dekket tapt beitebruk når de må holde dyrene sine hjemme på grunn av rovdyr i utmarka.

Ordførerne i de ti berørte kommunene fra i sommer krever ytterligere tiltak. I et felles opprop til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har de bedt om at det innføres stående fellingstillatelse for ulv i beiteprioriterte områder. Det vil innebære at de kan skytes så fort de dukker opp, og forhåpentlig før de gjør skade.

Artikkeltags