Lite sympati for ulv i Oppland

Denne ulvetispa ble felt i Østre Toten 7. august etter å ha angrepet nærmere 300 sauer i Hurdal, Gran og på Toten. Et flertall av velgerne i Oppland ønsker enten færre ulver eller ulven helt utryddet fra norsk natur.

Denne ulvetispa ble felt i Østre Toten 7. august etter å ha angrepet nærmere 300 sauer i Hurdal, Gran og på Toten. Et flertall av velgerne i Oppland ønsker enten færre ulver eller ulven helt utryddet fra norsk natur. Foto:

Et flertall av innbyggerne i Oppland ønsker enten færre ulver eller ulven helt utryddet fra norsk natur.

DEL

I en meningsmåling innhentet av InFact for OA og NRK svarer 18,2 prosent av vel 1000 spurte velgere i Oppland at ulven bør utryddes fra norsk natur.

45,1 prosent av de spurte mener det bør være færre ulver i norsk natur enn i dag, mens 21,2 prosent mener det er bra slik det er. 8,2 prosent av de spurte ønsker flere ulver enn i dag.

De unge er mest ulvevennlige

Undersøkelsen viser samtidig at unge velgere er mer ulvevennlige enn eldre. Mens 26,7 prosent av de intervjuede i aldersgruppen 65+ mener ulven bør utryddes fra norsk natur, er tilsvarende tall 12,4 prosent i aldersgruppen 18 til 29 år.

Undersøkelsen viser samtidig at det er flere ulvekritiske røster i Valdres enn i de andre regionene i fylket. Der mener vel 30 prosent av de spurte, uavhengig av alder, at ulven bør utryddes helt. I alle de andre regionene ligger tilsvarende andel mellom 15 og 18 prosent.

Undersøkelsen tar ikke hensyn til dagens politikk med avgrensede ulvesoner, og områder utenfor som er forbeholdt beitedyr. Oppland er ikke en del av ulvesona som er avgrenset til østlige deler av Hedmark, Akershus og Østfold.

Avstand mellom partier

Når det kommer til partitilhørighet, er SP- og Frp-velgerne de mest ulvekritiske med MDG-velgerne på motsatt side. De øvrige partienes velgere plasserer seg midt imellom.

60,8 prosent av de intervjuede Sp-velgerne vil ha færre ulver enn i dag, mens 31,6 prosent vil utrydde den helt fra norsk natur. Blant Frp-velgerne er tilsvarende andel 39,0 og 32,2 prosent.

Blant MDG-velgere i Oppland vil 10,7 prosent ha færre ulver og 7,1 prosent utrydde den helt, mens 46,4 prosent mener det bør være flere ulver enn i dag. De nest mest ulvevennlige velgerne finner enn hos Venstre, der mer enn halvparten mener det enten er bra som der er i dag eller bør bli flere ulver.

Omkring halvparten av de spurte velgerne til Ap, H og KrF ønsker færre ulver enn i dag.

Ulv i Oppland

Målingen, der svarene ble innhentet 16. august, følger opp en tilsvarende måling fra juni i år. Der var spørsmålsstillingen litt annerledes, og 45,5 prosent av de spurte svarte at de ikke ønsker tilstedeværelse av ulv i Oppland.

Folk flest vil ikke ha ulv i Oppland 

Samtidig var det den gang cirka 35 prosent av de spurte som mente at det bør være fem, ti eller et ubegrenset antall ulv i Oppland. Svarprosentene fordelte seg noenlunde likt mellom disse alternativene.

Denne våren og sommeren har det vært ulv innenfor Oppland både i Gudbrandsdalen og på Hadeland/Toten. Etter tap av nærmere 300 sauer på beite i Hurdal, Gran og Toten ble ei ulvetispe felt på Østre Toten-sida av grensa mot Gran 7. august.

Riktig ulv ble skutt 

Tidslinje: To måneder med ulvens herjinger 

Artikkeltags