Får ikke skyte ulv med hagle

Østre Toten kommune har søkt om tilltatelse til å bruke hagle i forbindelse med skadefelling av ulv.