Svar til Arne Warberg. Det skal et vist antall for at arten skal være levedyktig. Altså at arten ikke blir preget av innavl. Det hjelper altså ikke at det er flere tusen i Russland når alt «nytt blod» blir skutt av mennesker som ikke forstår det når det gjelder en art som er blant de 4 prosent ville dyr som er igjen i verden. Innavl er det bare blant tamdyr, og mennesker.