Cirka 90 ulver er observert

PÅ FERSKEN: Ulv observert på viltkamera.FOTO: ROVDATA

PÅ FERSKEN: Ulv observert på viltkamera.FOTO: ROVDATA

Artikkelen er over 2 år gammel

Vinterens registrering av ulv er godt i gang. Det er så langt registrert cirka 90 ulver innenfor landets grenser og 11-13 ulvekull.

DEL

Disse ulvene er fordelt på helnorske revir og grenserevir mot Sverige, opplyser Rovdata i en pressemelding.

– Vi gjør oppmerksom på at resultatene er foreløpige og kan endre seg etter hvert som registreringsperioden går sin gang, opplyses det.

Per 8. desember var det registrert totalt 88-92 ulver innenfor Norges grenser, hvorav 55-57 ulver som ser ut til å ha helnorsk tilhold. 10-11 ulver har sikkert tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige og 23-24 ulver har uavklart grensestatus.

Bare i ulvesonen

– Det er kun registrert ulv i fylker med ulvesone, opplyser Jonas Kindberg, leder i Rovdata, i pressemeldingen.

Det er forventet at antallet ulver vil stige etter hvert som overvåkingen går sin gang utover vinteren. Men fem av de registrerte ulvene er allerede felt i lisensjakt i løpet av registreringsperioden.

Det er et stort fokus på å registrere kull med ulvevalper som er født våren før registreringen, fordi Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for ulv med utgangspunkt i antall valpekull som fødes i Norge og grenserevir hvert år. Det er så langt påvist født 11-13 ulvekull våren 2017 i helnorske revir og grenserevir.

– Det er registrert ulvekull i revirene Osdalen, Julussa, Letjenna, Kynna, Østmarka og Hobøl, og de er høyst sannsynlig helnorske. Det samme gjelder Mangen-reviret, der det ble påvist ett kull på DNA før overvåkingssesongen startet 1. oktober, forteller Kindberg.

Ber om hjelp

Det er i tillegg påvist ulvekull i revirene Slettås, Flisberget og Magnor. Dette ser ut til å være såkalte grenserevir mot Sverige, opplyser Rovdata. Det er trolig også født ulvekull i grensereviret Boksjø, samt i revirene Kockohonka og Skugghöjden, som også sannsynligvis er grenserevir.

Publikum oppfordres til å bidra i overvåkingen ved å dele observasjoner av ulv og ulvespor i Skandobs eller direkte på telefon til Statens naturoppsyn (SNO).

– Vi tar gjerne imot tips fra alle områder. Vi er spesielt interessert i å høre om observasjoner av ulv og spor i Rotnareviret, som i fjor var et grenserevir delt mellom Hedmark og Värmland i Sverige, sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

Han opplyser at det hvert år gjennomføres en landsomfattende registrering av ulv i Norge i perioden fra 1. oktober til 31. mars. Metodene som benyttes er for det meste sporing på snø og innsamling av ekskrementer, urin, hår og løpeblod for DNA-analyser.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge. Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet som underleverandør. Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata også kvalitetssikring av materialet.

Artikkeltags