Det skjer etter at det ble funnet en skadet søye i Lunner søndag.

Søya hadde en fersk skade som Statens naturoppsyn mener skyldes ulv.

– Søya ble funnet i går tidlig, og våre folk så på den på ettermiddagen. Vi mener det var ferske skader, fra samme natt, sier Ole Knut Steinset i SNO.

Fanget på kamera

Funnet i Lunner i går var helt på grensa til Oslo/Akershus, inn mot nordmarka. Det er flere viltkameraer i området, og mandag er det som trolig er en ulv, fanget på kamera.

– Det ser ut som ulv- Bildet ble tatt i natt eller tidlig i dagtidlig. Det var i samme område hvor søya ble funnet, sier Steinset.

Det er ikke meldt om flere skader.

Bøndene er nå i gang med sauesanking. Noen går fortsatt ute, og enkelte bønder forsøker å vente så lenge som mulig med å få sauene til gards som følge av den tørre sommeren.

Det ble første gang utstedt fellingstillatelse på ulv i Nordmarka-området mellom Oppland og Buskerud i slutten av mai. Denne ble forlenget fram til 7. august, da søknad om ny forlengelse ble avslått. Det ble utstedt ny fellingstillatelse i begynnelsen av september, men denne opphørte 12. september.

Etter gårsdagens funn ble det umiddelbart søkt om fellingstillatelse fra landbrukskontoret på Hadeland, og fylkesmannen svarte muntlig.

Berører fem kommuner

Fellingstillatelsen gjelder i denne omgang fram til mandag 24. september klokken 12.

Fellingsområdet omfatter områder i både Lunner, Gran, Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner.

Svensk ulvetispe

Det er tidligere slått fast at det er ei to år gammel ulvetispe fra Sverige som har forsynt seg av sauene i Nordmarka denne sommeren.

Med over 20 dokumenterte/antatte ulveskader, synes denne ulven å ha vært langt roligere av seg enn ulven som herjet i fjor sommer.

Sist det ble funnet skadet dyr i Nordmarka, var søndag 2. september. Det ble funnet på Ringerike-siden.

Før dette hadde det ikke vært funnet skadet sau siden 5. juli. Flere DNA-funn ble funnet fram til 20. juli, og ulven ble fanget opp av viltkamera 20. juli og 29. juli.

Ulv ble også fanget på kamera 12. august, men da på et annet kamera enn tidligere. Man tror likevel at det er den samme ulven.

Etter dette visste man ikke helt vet hvor ulvetispa som har herjet i Nordmarka ble av.