Jeg viser til Oppland Arbeiderblad av 7. november, der jeg får et svar fra Hans Petter Danielsen. Takk for innlegget, det er saklig og bra.

Danielsen skriver: «Det skal et visst antall for at arten skal være levedyktig. Altså at arten ikke blir preget av innavl.» Jeg har aldri skrevet noe om at det skal være et visst antall ulv for at den skal være levedyktig, og heller ikke nevnt noe om innavl, skjønner ikke hvor han har det fra.

Da det gjelder innavl av ulv, kan man bare lese det stykket som Kristian N. Kvikstad hadde i Oppland Arbeiderblad onsdag 11. november. Jeg er helt enig i det Kvikstad skriver.

Hans Petter Danielsen skriver også: «Det hjelper altså ikke at det er flere tusen i Russland når alt «nytt blod» blir skutt av mennesker som ikke forstår det når det gjelder en art som er blant de 4 prosent ville dyr som er igjen i verden»

Jeg går ut fra at det er ulv han tenker på. Jeg har nevnt at i 2013 var det 20.000 ulver i Russland, det har siden øket gradvis år etter år. Ellers finnes det i Europa tusenvis av ulver. Dette er noe en helst ikke skal skrive om. NOHA og WWF vil ikke høre noe om dette, da ulven etter deres syn skal være utryddingstruet, som passer inn i deres påstander og virksomhet.

Etter det Danielsen skriver er han en rovdyrverner. Jeg vil til slutt oppfordre til å skrive om vern av ulv, da dette er en sak som ikke har «gått ut på dato» og er svært viktig for alle rovdyrvernere.

Ulveforvaltningen er etter noens oppfatning noe ingen skal skrive imot. Da den saken har «gått ut på dato» og er derved ikke aktuell lenger.