I Nationen mandag 6. mai kunne vi lese at Kurt Oddekalv, i dette såkalte Miljøvernforbundet, vil bedøve og flytte finsk-russiske ulver til den norske ulvesona for å tilføre disse ulvene nye gener. Og denne flyttingen må vel skje med samme slags befordringsmiddel som forfedrene til den ulvestamma som befinner seg, blant annet i denne såkalte ulvesona, ble fraktet inn i landet?

Dette og liknende utspill må vel bevise, og underbygge, alle påstander om at forfedrene til den ulvestamma som befinner seg her i landet ikke har kommet hit på egne bein. Hvis de hadde gjort det, hvorfor behøver man da i ettertid å måtte bedøve finsk-russiske ulver og frakte dem på gummihjul til ulvesona for å tilføre disse ulvene nye gener?

Er det ikke snart på tide at sannheten om den snikinnføringen av østeuropeisk ulv, som begynte sist på 1900-tallet, kommer for en dag? Hvorfor ikke fortelle sannheten? Var det de daværende myndighetene som sto bak dette? I så fall er de medskyldige i den verste faunakriminelle og miljøødeleggende handlingen mot landet i nyere tid, og som dagens myndigheter fører videre.

En må lure på hva slags miljøvern Kurt Oddekalv bedriver? Mener han at den blodvegen ulven etterlater seg i våre skoger, er godt miljøvern? Og at mange må oppgi sitt livsverk på grunn av disse dyrene som opptrer som massemordere, og som ikke har noen annen misjon enn å drepe sine medskapninger? Regner han det som godt miljøvern når det i kjølvannet etter disse massemorderne ligger strødd med ihjelrevne dyrekadaver? Og at mange av disse kadavrene kommer fra dyr som noen har gått og stelt gjennom en lang vinter, og som utgjør mye av inntektsgrunnlaget deres? Kan han ikke tenke seg alle lidelsene som ligger bak hvert av disse kadavrene?

Mener han at tilstedeværelsen av ulv blant naturens andre innvånere skaper godt dyremiljø? Men de forferdelige lidelsene ulven påfører husdyre og andre innvånere i naturen, affiserer vel ikke Kurt Oddekalv som bare bivåner dette fra sidelinjen, og tydeligvis ikke har noe forhold til de dyrene som produsere det sunneste og beste kjøttet som er å oppdrive. Og det er de dyrene som er mest utsatt for ulvens herjinger.

Jeg tror neppe de som finner igjen sine husdyr med avrevne jur, innvollene på slep eller som halvspiste kadaver synes det har noe med miljøvern å gjøre. Det er i høyeste grad miljøødeleggende, ikke bare for dem som benytter seg av de verdifulle ressursene utmarka gir i matproduksjonen, men også for mange som benytter den til forskjellige fritidssysler som jakt og liknende. Jeg tror ikke de som finner sin beste venn, jakthunden, halvspist og herpesert av ulvekjeften synes at slike opplevelser beriker miljøet på en positiv måte.

Eller hva synes du Kurt Oddekalv? Er ikke du også jeger? Vil du synes det er greit hvis du finner igjen din egen jakthund i samme forfatning som mange jegere har opplevd de siste årene?