Ulv og den norske arts-sjåvinismen

Av
DEL

MeningerSiste istid ble avsluttet for cirka 10 000 år siden. Etter hvert som isen trakk seg tilbake fulgte dyrene etter. De vandret inn fra sentrale dele av det eurasiske kontinent. Villrein var en av de første artene, og i sporene deres kom ulven. Man antar at ulv og villrein var blant de første artene på den skandinaviske halvøy.
I dag finner man begge arter her fortsatt. Men de blir behandlet svært forskjellig.
Mens villreinen blir behandlet som Norges kronjuveler, blir ulven behandlet som et skadedyr. Villrein og ulv har hatt et gjensidig forhold i flere tusen år fram til jaktloven av 1845 og «Loven om udryddelse af rovdyr og vern af annet vildt» trådte i kraft. Dette var før Charles Darwins «Origins of the Species» og «survival of he fittest» kom i 1859. At artenes evolusjon er avhengig av samspillet mellom dem er ganske logisk. Predator-bytte evolusjon
Hvorfor behandler vi ulv og villrein så forskjellig? Antakelig på grunn av nytteverdi, men det hefter også sagn og myter med ulven. Noe av det som en følge av kristendommen som har hatt en tendens til å dele verden inn i det gode og det onde. Ulven var uheldig og havnet i siste kategori.
I dag befinner vi oss i 2019, men forvaltningen av ulv minner mer om 1845 ispedd en dæsj overtro. Føre-var prinsippet, som er en tommelregel for naturforvaltning, gjelder ikke ulv. Ikke for de andre store rovdyra heller for den saks skyld.
Uttalelser om at vi har klart oss fint uten ulv i 150 år er historieløst. For det første er 150 år svært kort i et økologisk perspektiv. For det andre har det faktisk vært ulv i Skandinavia hele tiden, dog i mindre antall. Siste ulv det ble utbetalt skuddpremie på var i 1966 ifølge Statistisk sentralbyrå.
Og en liten digresjon. Norsk ulv er ikke en egen art selv om Senterpartiet tror det. Ulven som befinner seg i Skandinavia i dag er nøyaktig samme art som den opprinnelige skandinaviske ulvestammen. Begge har det til felles at de innvandret fra mer sentrale deler av kontinentet. Som elgen, haren, rødreven, grevlingen osv.
Det er på høy tid at et sivilisert land som vi ønsker å framstille oss som behandler de ville dyrene likt. Vi skriver faktisk 2029

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags