Ulv har tatt flere sauer på Nordsinni – jaktlag søker etter ulven

Det er ulv som har tatt tre åringssøyer i Nordsinni, bekrefter Kjell Arvid Briskodden, rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn.