Ulovlig hytte avslørt på Toten – eier pålegges rettinger

En hytteeier kan bli ilagt tvangsmulkt av Østre Toten kommune etter kommunen oppdaget at hytta hans er ulovlig plassert.