Ukvalifiserte teorier og synsing kan fort gjentas og vokse til rykter

Av