Det er alltid en viss spenning knyttet til søkning til ulike studieretninger, så også i år. For NTNU på Gjøvik er antallet søkere og kvaliteten på søkerne også i år god. Tallene fra hovedopptaket viser at universitetet i Gjøvik har en rekke populære studier og etter at 2784 søkere har fått plass står det 2100 på venteliste. Alle studieplassene fylles. Flere av studiene har et poengkrav på over 50.

Men det står ikke like bra til med alle studiene som tilbys.

Det som bekymrer blant annet Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, er det synkende antall studenter som søker og har fått plass ved lærerutdanningen. Trenden er størst for barnehagelærere. En fjerdedel av studieplassene som var ledig etter Samordna opptak var plasser til lærerstudiet, og per i dag mangler hver femte lærer i grunnskolen lærerutdanning.

Handal synes dette er dramatisk og at konsekvensen blir en svekket utdanning for den oppvoksende generasjon. En publisering fra Statistisk sentralbyrå viser at Norge vil mangle flere og flere utdannede grunnskolelærere de neste tiårene, om dagens trend fortsetter. De har estimert at vi i 2040 vil mangle et sted mellom 4500 og 6500 grunnskolelærere med utdanning.

Om disse dystre tallene blir virkelighet er også vi bekymret, i motsetning til kunnskapsminister Ola Borten Moe. Han sier til VG at nedgangen ikke er stort mer enn man kunne forvente, og at det ikke er grunn til å karakterisere dette som en krise.

Om vi skal ha reparert vår unge bil som har framtida foran seg, leverer vi den til fagkompetente ved et autorisert verksted. Om vi skal levere våre unge som har framtida foran seg må vi ta til takke med en tilfeldig ufaglært. De aller fleste av dem gjør sikkert en ok jobb og gjør å godt de kan, men slik kan og skal det ikke være. Vi vet ikke svaret på utfordringen, men at dette krever konkrete tiltak er vi enig med Handal i.«Om disse dystre tallene blir virkelighet er også vi bekymret.»