Det er et mørkt bilde av situasjonen når industrien som jobber med løsningene på klimakrisa, må vurdere å flagge ut av vannkraftnasjonen Norge på grunn av strømpriskrisa. Slik som dilemmaet nå er for Dokka Fasteners. Hjørnesteinsbedriften på Dokka går fra fem til 15 millioner kroner i strømregninger på ett år. Og neste år har de fått tilbud om en fastprisavtale på strøm, på 35 millioner kroner. 

Det er neppe mange produksjonsbedrifter som kan sitte stille og se på at én innsatsfaktor øker fra 1 til 12 prosent av produksjonskostnaden på to år. Ei heller bedriften som sysselsetter 100 årsverk på Dokka i produksjon av deler til vindmøller. Hittil har de kommet unna med å skru på prisene for å dekke opp kostnadsveksten. Men det går ei grense for hva markedet er villig til å betale. Den grensa mener Dokka Fasteners passeres med god margin om de må ut med 35 millioner kroner i strømregninger neste år. Da blir produksjonslinjer stengt, med de ringvirkninger det vil få for arbeidsplasser og skatteinntekter i Land-kommunene. 

Dokka-bedriften sier de allerede har mistet kontrakter i år, og at de nå er i forhandlinger om kontrakter for neste år, der de nødvendigvis må regne med realistiske produksjonskostnader. Det er derfor det haster å få strømstøtteordninger på plass, for at ikke hjørnesteinsbedrifter som Dokka Fasteners skal flagge ut hvis det tradisjonelle norske konkurransefortrinnet med billig strøm forsvinner. 

Tirsdag møter regjeringen LO og NHO igjen for å diskutere strømstøtteløsninger. Næringsministeren sier partene er enige om å ikke forhaste seg, underforstått at det var det man gjorde under pandemien. For det siste næringsliv, arbeidstakere og AS Norge trenger nå er å drive inflasjonen og rentetoppen høyere enn utsiktene er per i dag. 

Samtidig er det fryktelig lenge å vente til 19. september på løsningene for eksportbedrifter som Dokka Fasteners, som er helt avhengige av forutsigbarhet og konkurransedyktige rammebetingelser.