Gå til sidens hovedinnhold

Uforståelig sporskifte fra regjeringen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg hører med blant dem som mener at helsemyndighetene og regjeringen har hatt en god hånd med pandemi-håndteringen. Beslutningene har hele tiden vært tatt under stor usikkerhet, men ut fra en føre var holdning. Det har bidratt til at situasjonen i Norge har vært bedre enn i sammenliknbare land.

Derfor stiller jeg meg helt uforstående til regjeringens beslutning om å tillate Janssen-vaksinen for frivillig bruk, stikk i strid med anbefalingen fra FHI og flertallet i Regjeringens eget utvalg. Enda mer oppsiktsvekkende er den begrunnelsen som blir brukt, i henhold til uttalelsen fra Helsedepartementet. Der heter det at det er enkeltindividet er best i stand til å vurdere sin egen situasjon.

Gjennom hele pandemien har strategien vært at enkeltindividet skal slippe å være den som vurdere egen situasjon. Strategien har vært at bekjempelsen må være et kollektivt ansvar der borgerne gjennom forskrifter og anbefalinger følger de tilrådinger som gis. Det er dette som er innholdet i den mye omtalte Corona-dugnaden.

Det er lett å tenke seg at mange borgere hadde hatt avvikende holdninger til tiltakene dersom hovedprinsippet var at hver enkelt var best i stand til å vurdere sin egen situasjon. Men i spørsmål om bruk av Janssen-vaksinen er dette nå plutselig det bærende prinsipp. Det regjeringen nå gjør er å gå bort fra en håndtering som er begrunnet med konsekvensene for liv og helse, og vektlegger andre hensyn knyttet til den enkeltes ønsker og behov. Jeg mener at dette er et helt urimelig ansvar å legge på den enkelte, og at det i tillegg bidrar til å skape stor usikkerhet i befolkningen.

I Aftenposten 19.5 blir det gjengitt hele 11 tungtveiende grunner som FHI har vektlagt i sin vurdering. Det er ubegripelig at Regjeringen velger å overse disse. Er kanskje årsaken at Regjeringen selv er blitt rammet av Corona-trøtthet, og at den har behov for å slenge ut et bein til utålmodige velgere. Hvis mange nok velger å glefse etter beinet, tilsier de helsefaglige rådene at konsekvensene kan bli dramatiske for enkeltpersoner og ødeleggende for tilliten til myndighetenes håndtering. Men det er ikke for sent å snu.

Kommentarer til denne saken